DIRRI s.r.o.
Lidická 66/43, Smíchov,
150 00 Praha 5
info@dirri.cz

zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, C 12487, IČO: 47117494, DIČ: CZ47117494